Ana sayfa     Program     Terim ve koşullar      Kayıt     Katılım

2004 yılı

Orta ve Doğu Avrupa Doğal Afet Sigortaları Forumu
1- 5 Ekim, Antalya, TÜRKİYE

Yıllık CEE CAT Sigorta Forumu, afet risklerine odaklanan bölgesel başlıca toplantıdır: depremler, seller, fırtınalar, toprak kaymaları.

Bu konularla yakından ilgili tüm Orta ve Doğu Avrupa şirketleri bu toplantıya önem verecektirler: Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, uluslararası brokerlar ve diğer ilgili firmalar.

NEDEN Doğal Afet Riskleri Uluslararası Forumda gereklidir?

  • Tüm dünyada doğal afetler sıklığının artması, bu sorunlarla mücadelede yaşanan mali kayıpları önlemek için ele alınması gereken sigorta çözümlerini tanımlama kaygıları


  • Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde doğal afetler –sel, fırtına, kuraklık ve en önemlisi yakın gelecekteki olası bir deprem - karşısındaki korumasızlık. Son yüzyılda, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde, doğal afetlerin doğrudan bir neticesi olarak 61 milyondan fazla insan etkilenmiş olup, kaydedilen resmi maddi kayıplar ise 86 milyar USD’dan fazladır.